Ferien und Feiertage

 • Freitag, 10. April 2020

  Karfreitag

 • Samstag, 11. April 2020

  Ostersamstag

 • Montag, 13. April 2020 - Samstag, 25. April 2020

  Frühjahrsferien

 • Montag, 20. April 2020

  Sechseläuten

 • Freitag, 01. Mai 2020

  Tag der Arbeit

 • Donnerstag, 21. Mai 2020 - Samstag, 23. Mai 2020

  Auffahrt und Auffahrtsbrücke

 • Samstag, 30. Mai 2020

  Pfingstsamstag

 • Montag, 01. Juni 2020

  Pfingstmontag

 • Montag, 13. Juli 2020 - Samstag, 15. August 2020

  Sommerferien

 • Montag, 14. September 2020

  Knabenschiessen

 • Montag, 05. Oktober 2020 - Samstag, 17. Oktober 2020

  Herbstferien

 • Montag, 21. Dezember 2020 - Samstag, 02. Januar 2021

  Weihnachtsferien

 • Montag, 08. Februar 2021 - Samstag, 20. Februar 2021

  Wintersportferien

 • Freitag, 02. April 2021

  Karfreitag

 • Samstag, 03. April 2021

  Ostersamstag

 • Montag, 05. April 2021

  Ostermontag

 • Montag, 19. April 2021

  Sechseläuten

 • Montag, 26. April 2021 - Samstag, 08. Mai 2021

  Frühjahrsferien

 • Donnerstag, 13. Mai 2021 - Samstag, 15. Mai 2021

  Auffahrt und Auffahrtsbrücke

 • Montag, 24. Mai 2021

  Pfingstmontag

 • Montag, 19. Juli 2021 - Samstag, 21. August 2021

  Sommerferien

 • Montag, 13. September 2021

  Knabenschiessen

 • Montag, 11. Oktober 2021 - Samstag, 23. Oktober 2021

  Herbstferien

 • Montag, 20. Dezember 2021 - Samstag, 01. Januar 2022

  Weihnachtsferien